Hotline

Zákazníci s HotLine úrovně DATA SupportLine a DATA HotLine

V rámci podpory zákazníků nabízíme přístup ke kontaktnímu bodu a vzdálenou podporu při instalaci, nastavení a správě systému, pomoc při určování příčin nedefektních stavů, informace o podporovaných produktech. Všechny druhy HotLine jsou prioritně určeny pro systémovou podporu zákazníků a podporu uživatelů nabízených aplikací.

DATA HotLine

rozšířená podpora u zákazníka 24 hodin denně prostřednictvím vyhrazené telefonní linky s garantovanou dobou odezvy (návštěva technika) určená pro opravy HW serverů, systémovou správu serverů a údržbu aplikací

 • smluvně zaručený čas zásahu na definovaných zařízeních do 4 hod.
 • garantovaný čas 4 hod. pro zásah na operačním systému, nebo aplikaci *
 • zásah u zákazníka
 • telefonická HOTLINE
 • přístup přes INTERNET
 • přidělená mobilní linka pro zákazníka
 • cestovní náhrady v lokalitách Praha a Brno zdarma**
 • telefonická a e-mail podpora, řešení problémů
 • přímé zadávání požadavků (úkolů), sledování stavu oprav
 • přístup do servisní databáze - zásahy jsou účtovány v hodinových sazbách dle ceníku se slevou 15%
 • paušální měsíční platba

Příplatek za zásahy mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního volna

 • přirážka + 60% k hodinovým sazbám po slevě

Rozšíření na více lokalit je možné na základě individuální kalkulace.

HotLine lze rozšířit o garantovanou dobu opravy pro techniku IBM uzavřením IBM Maintenance smlouvy nebo IBM ServicePac (deponování náhradních dílů na skladu), pro techniku, produkty HP zakoupením služby CarePaq (viz. Služby na obnovu činnosti organizace).

DATA Support Line

základní podpora u zákazníka 12 hodin denně v pracovních dnech s přístupem do Agendy přes Internet s garantovanou dobou odezvy (návštěva technika) v pracovní době určená pro opravy HW serverů

 • přístup přes INTERNET
 • smluvně zaručená doba zahájení opravy na místě - standardně do 6 prac. hodin
 • přímé zadávání požadavků (úkolů), sledování stavu oprav
 • možnost doplnění servisní smlouvou zaručující dostupnost náhradních dílů
 • záruka termínu opravy podle podmínek Servisní smlouvy
 • přístup do servisní databáze DATA Intertech
 • řešení problémů e-mailem
 • všechny zásahy účtovány v sazbách dle ceníku se slevou 10%
 • možnost hlášení závad 24 hodin denně prostřednictvím e-mail
 • paušální platba

* max.doba zásahu platí pro lokality Praha a Brno, v ostatních se připočítává nutný čas na cestu 2 hod.

** v ostatních lokalitách se připočítává dopravné z nejbližšího servisního zastoupení DATA Intertech s.r.o.