Nasazení VMware do začínající finanční instituce

Zadání projektu

Cílem projektu je vytvoření kompletní IT infrastruktury v malé až střední firmě s ohledem na plánovaný rozvoj firmy. Současná infrastruktura se sestávala pouze z klientských stanic a jednoho multifunkčního routeru a síťového disku (NAS). Emailové (Exchange server) a kolaborační řešení (Sharepoint server) bylo hostováno. Tento stav byl nevyhovující z důvodu špatné a pomalé správy a také z hlediska bezpečnosti dat.

Jaké řešení jsme zvolili?

 

Zvolili jsme řešení bez nutnosti hostovat aplikace na serverech třetích společnosti. S tím je tedy spojený nákup nového serveru a instalace příslušných aplikací.Blade Center S

Protože potřebujeme nasadit hned minimálně 3 servery (Exchange, Sharepoint, Active Directory) zvolili jsme cestu virtualizace, konkrétně na fyzickém stroji  IBM BladeCenter S. Bladecentrum je dodáváno přímo s licencí VMware Essentials Plus, která přesně pokrývá tři blady každý o dvou procesorech. Toto řešení nám dává dostatečnou kapacitu výkonu i v případě dalšího rozvoje firmy.

Proč jsme nasadili VMware?

Nasazení VMware proběhlo z několika důvodů. Prvním byla nutnost instalace více serverů, rovnou jsme tedy zvolili konsolidaci na jeden server. Dále následovali požadavky na vysokou dostupnost aplikací, které bude firma na serverech provozovat, tohoto je dosaženo HA Clusterem.

Dále přináší edice Essentials Plus skvělý nástroj pro zálohování VMware Data Recovery. Pomocí zálohovacích plánů, je možno jednoduše naplánovat zálohování a za pomoci pokročilých nástrojů pro deduplikaci dat, VMware vykazuje až 50% úsporu datového prostoru oproti běžnému zálohování.

VMware logo

 

Výhody nasazeného řešení?

Řešení poskytuje flexibilní, dobře škálovatelnou infrastrukturu a bezpečnou platformu pro provozování virtualizovaných serverů. Tato platforma je dále rozšiřitelná a je tedy připravená pro další rozvoj s rozvojem firmy a v současné době poskytuje dostatečný výkon pro provozování všech aplikací firmy.

Dále je zaručena vysoká dostupnost aplikací pomocí HA Clusteru. Je zajištěno pravidelné zálohování pomocí VMware Data Recovery a nastavením zálohovacích plánů.

Bezpečnost je zajištěna produkty z rodiny vShield, které se starají o firewalling a další věci spojené se zabezpečením síťování a virtuálních strojů. Dále je nasazen Update Manager, který v nejkratší možné době instaluje všechny updaty a patche a tím udržuje infrastrukturu aktualizovanou.

Zhodnocení projektu

Ve výsledku můžeme říct, že jsme tímto řešením dostali virtualizaci in-a-box pro malou až střední firmu. IBM BladeCenter S, který je šitý přímo na míru licenční edici Essentials Plus, poskytuje veškerou funkcionalitu za minimální finanční prostředky a je tak dostupný i pro malé firmy a podnikatele.

Veškerá instalace byla provedena v zázemí Data Intertech a k zákazníkovi byla dodán server, který stačí připojit do sítě a zapnout. Veškerá infrastruktura je tím  zprovozněna.

Data trend