Firemní profil

Společnost  DATA Intertech s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 1991 bez účasti zahraničního kapitálu a od svého vzniku partnersky spolupracuje především s IBM ČR. V současné době je autorizována jako :

IBM Advanced Business Partner  Servery System i, High End Storage
IBM Service Provider Servery IBM System x
Lenovo Gold Business Partner – PC, notebooky, Servery System x,
Lenovo Service Provider pro PC, notebooky Lenovo ThinkPad, servery
HP Business Partner
Microsoft Certified Partner
VM Ware Enterprise Partner
Symantec Enterprise Solutions Partner
ACSL partner pro Českou republiku

Hlavní obchodní činností společnosti jsou dodávky výpočetní techniky a služeb, t.j. především :

 • dodávky produktů Lenovo, IBM, HP, SW licencí, periferií, doplňků
 • hardwarová a softwarová instalace serverů a pracovních stanic
 • virtualizace serverů, přechod na cloud řešení
 • dodávka a instalace standardního software
 • školení uživatelů, poradenská služba
 • zpracování projektů sítí LAN, WAN
 • externí správa počítačových sítí a podpora správců sítí
 • 24 hodinový smluvní servis vč. “Hot Line”
 • instalace a servis v rámci rozsáhlých projektů pro IBM ČR
 • finanční i operativní leasing s ručením IBM ČR
 • komisní odprodej stávající výpočetní techniky
 • řešení problematiky dálkové správy sítí
 • řešení komunikací a ukládání dat

Vzhledem k dosaženým výsledkům byla společnost DATA Intertech vyhodnocena jako IBM Partner roku v letech 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2006, 2008, jako IBM Servisní partner roku 2002, Partner roku společnosti AVNET v roce 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a oceněna IBM Awards 2004.

DATA Intertech s.r.o. je držitelem certifikátu Systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro obchodní činnost, služby a servis v oblasti informačních technologií.

DATA Intertech s.r.o. disponuje týmem certifikovaných odborníků pro oblast instalací a podpory operačních systémů Microsoft Windows Server,včetně instalace clusterových řešení na této bázi, virtualizaci serverů na bázi produktů wmWare, virtuálních desktopů vmView, Microsoft Windows, AIX, Linux, groupware IBM Lotus Notes/Domino, Microsoft Exchange, instalaci a podporu Microsoft SQL a firewallů na bázi Linux, AIX a Cisco.

Spolupráce s partnery

DATA Intertech s.r.o. je zástupcem pro Českou republiku v nadnárodní obchodní skupině ACSL (Belgie) zabývajících se dodávkami IT pro celosvětově působící společnosti.
DATA Intertech s.r.o. je registrován ve sdružení pro likvidaci elektroodpadu REMA systém pod ev. č. MŽP 01178/05-ECZ a ve sdružení pro likvidaci obalů EKO-KOM.

Nutnou podmínkou úspěšné realizace projektů je i spolupráce s celou řadou dalších tuzemských a zahraničních distributorů v dodávkách a podpoře široké škály produktů předních světových výrobců.

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s Lenovo a IBM ČR společnost DATA Intertech s.r.o. zajišťuje účast na odborných seminářích. Svým klientům nabízí využití špičkově vybavených prezentačních prostorů, konzultaci s odborníky IBM ČR, předvedení a odzkoušení navrhovaných řešení v rámci předváděcích center.

Prostřednictvím WEB Serveru DATA Intertech s.r.o. – www.intertech.cz je umožněn přístup do CRM aplikace pro smluvní zákazníky.

Servis a podpora výpočetní techniky

DATA Intertech s.r.o. provádí kompletní servis a technickou podporu uživatelů v oblasti serverů, personálních počítačů a notebooků. Pro záruční servis je autorizován jako IBM Service Provider a Lenovo Warranty Service Provider, zajišťuje záruční servis IBM serverů xSeries a produktů Lenovo řady Think, Edge a serverů. Vysoká odborná úroveň nutná pro zajištění kvalitních služeb je rozvíjena účastí v řadě specializovaných odborných programů a certifikací IBM a Lenovo.

Významnou aktivitou je i spolupráce na rozsáhlých projektech realizovaných přímo IBM ČR. V rámci těchto projektů provádí DATA Intertech s.r.o. subdodávky techniky, instalace, záruční a pozáruční servis.

DATA Intertech s.r.o. nabízí klientům převzetí kompletního servisu a systémové podpory stávajícího standardního vybavení v souladu s podmínkami poskytovanými jednotlivými výrobci.

Na základě samostatné servisní smlouvy poskytuje DATA Intertech s.r.o. rozšířené servisní služby pod názvem  “Data Support Line”  pro HW podporu a  „DATA HotLine“  pro kompletní HW a SW podporu. Tyto služby určené k zajištění nepřetržitého provozu důležitých celků a aplikací zahrnují podle požadavků zákazníka na základě smluvních požadavků především :

 • komplexní podporu uživatelů a správců sítí
 • prodloužený servis vč. HotLine – 12, 18 nebo 24 hodin denně / až 7 dní v týdnu
 • standardní servisní zásahy ve zvýhodněných hodinových sazbách
 • garantované termíny zásahu od 4 hodin po vyžádání (SLA)

Do uvedených služeb lze zahrnout i stávající výpočetní techniku. Servisní zásahy jsou prováděny u zákazníka (on-site) Pro dosažení krátkých termínů servisních oprav provádíme v nutných případech výměnu techniky využitím skladových zásob vlastního servisního skladu.

Nabízená řešení jsou předem implementována na testovacích systémech v rámci interní sítě.

Kompletní evidence servisních zásahů a obchodních případů s přístupem přes Internet je pro naše zákazníky zajištěna rozsáhlou vlastní sadou aplikací Agenda a Dantin Helpdesk založené na standardech ISO 9000 na bázi Lotus Notes.

Na základě požadavků zákazníka lze provést instalaci operačního systému a software jak u zákazníka tak i v prostorách DATA Intertech s.r.o. před dodávkou techniky a poté dodat kompletně zkonfigurované a otestované pracovní stanice a servery. Ceny za tyto instalace jsou stanoveny na základě interních norem s možností významných slev pro typové instalace prováděné sériově.

Nedílnou součástí komplexní podpory zákazníka jsou i služby externí správy sítí prováděné našimi zaměstnanci pod přímým řízením zákazníka a školení uživatelů a správců sítí v oblasti standardních operačních systémů a světového software.

Obchodní podmínky, reference

Dokonalá znalost místního prostředí a optimální využití vysoce kvalifikovaných místních odborníků jsou zárukou, že společnost DATA Intertech s.r.o.je schopna v nabízených řešeních dosáhnout výhodných cen při dodržení požadované vysoké kvality. Pro rozsáhlé projekty poskytuje výrazné slevy z doporučených cen s možností rozložení dodávek do několika částí.

Pro optimální způsob nasazení a inovací výpočetní techniky DATA Intertech s.r.o. nabízí i zkušenosti s obchodními případy na bázi finančního a operativního leasingu a následného komisního prodeje stávající techniky.

Pro tyto požadavky zákazníků bylo ve spolupráci s IBM ČR zpracováno modelové řešení zahrnující finanční a operativní leasing s ručením IBM zahrnující :

 • dodávku nové techniky
 • komisní odprodej stávající techniky
 • smluvní servis
 • aktuální náhradu techniky novými produkty podle požadavků zákazníka

Konkrétní podmínky vychází z požadavků zákazníka a jsou v kontextu s celkovým řešením.

Bankovní reference o naší firmě můžete získat v UniCredit Bank, pobočka Praha, Italská ul. jejímž jsme dlouholetým klientem.

Společnost DATA Intertech s.r.o. prošla za svoji dvacetiletou existenci mnoha úspěchy i problémy ve snaze vybudovat firmu plně vyhovující potřebám zákazníků požadujících každodenní podporu instalované informační technologie.

O tom, s jakým úspěchem se tento cíl daří uskutečňovat se můžete informovat u našich

referenčních zákazníků :

Českomoravská stavební spořitelna

Burza cenných papírů Praha

Euromedia Group

Four Seasons Hotel

TOTAL ČR

AS 24

UNIQA pojišťovna

Deutsche Bank AG Praha

Tyco

Merck Sharpe and Dohme

On Semiconductor
Danzer Bohemia
Office Depot
Computacenter AG andCo. oHG Ludwigshafen

a další….