Servis hardware

Produkty IBM, Lenovo

Lenovo PC produkty

Záruka produktů vůči zákazníkovi vzniká datem předání do užívání - vyznačen na záručním listě. Opravu provádí pracovníci DATA Intertech.

Produkt Délka záruky Servis
Desktopy 36 měsíců On-site
Intelistation 36 měsíců On-site
Notebooky 12/36 měsíců Carry-in
Monitory 12/36měsíců Carry-in

Příslušenství - záruka 12 měsíců, příslušenství přebírá záruku produktu, je-li dodáno a nainstalováno přímo ve výrobním závodě. Platí i pro myš a klávesnici, jsou-li součástí dodávky produktu. Je-li příslušenství instalováno v serveru má stejnou dobu záruky jako server. Je-li příslušenství instalováno do serveru po předání serveru zákazníkovi, končí záruka příslušenství buď koncem záruky serveru, nebo koncem záruky příslušenství podle toho, který údaj končí později.

Během záruky poskytují AWSP (Autorizovaný servisní partner pro záruční opravy) nebo IBM záruční služby k zachování či obnovení normální činnosti PC produktů bez jakýchkoliv dalších poplatků od zákazníků mimo omezení uvedená na záručním listu.

Záruční servis je prováděn bezplatně přímo pracovníky IBM ČR na základě záručních podmínek po dobu 1 roku po prodeji zařízení uživateli. Nutnou podmínkou je vystavení záručního listu dodavatelem (Warranty card) a registrace produktu v databázi IBM. Záruční dobu lze rozšířit na 3 až 5 let po uzavření servisní smlouvy s IBM ČR (Maintenance - formou příplatku k ceně zařízení při jeho koupi).

Podmínky záručního servisu

On-site
Záruční opravy jsou v rámci záručních podmínek výrobce zařízení hrazeny včetně příjezdu technika na místo opravy a času potřebného ke znovuuvedení zařízení do provozu.

Carry-in

Zákazníci bez servisní smlouvy HotLine

1. Zákazník doručí vadné zařízení do DATA Intertech (DI) k opravě - musí sám identifikovat vadný celek (PC, kláv. monitor), dopravu si zajistí vlastními prostředky nebo kurýrem po předchozím objednání záruční opravy na příslušném formuláři a obdržení potvrzení opravy.
Při osobním převzetí předvede technik funkčnost v prostorách DI. Dopravu zpět kurýrem objednává a hradí zákazník, funkčnost testuje zákazník.
V případě neodstraněné závady (nebo opakování stejné závady bezprostředně po převzetí) zajišťuje DI dopravu k další opravě bezplatně.

2. Vadný celek vyzvedne kvalifikovaný technik DI u zákazníka - provede předběžnou identifikaci závady, zváží možnost opravy na místě (produkty IBM), příp. odveze do servisu DI, nebo příslušné autorizované opravny. Po obstarání náhradních dílů opraví zařízení u zákazníka, příp. po opravě doveze zpět k zákazníkovi a předvede funkčnost.