Technická podpora

Servisní oddělení DATA Intertech zajišťuje podporu zákazníků při závadách mimo záruční podmínky a standardních instalacích, údržbě a rozvoji programového a technického vybavení.

Nabízíme mimo jiné školení uživatelů a správců IS,  audity informačních systémů a koncepční řešení informačních systémů.

Instalace a údržba HW, SW

Hromadná instalace * Jednotlivá instalace
Workstation – Hodinové sazby 350,-/h 950,-/h SW instalace
Server – Hodinové sazby 550,-/h 1100,-/h SW instalace
Systémová podpora IBM iSeries, pSeries – – – 1800,-/h Profylaxe, údržba systému, řešení plánovaných úloh
Instalace OS klientů a standardního SW 350,-/h 950,-/h standardní instalace/reinstalace systému
Lotus Domino Server – – – 6 600,- základní cena + konfigurace podle požadavku
Lotus Notes Client 350,-/h 950,-/h instalace a připojení k serveru
SW Instalace OS Serveru (Intel) – – – 11 000,- izákladní cena + konfigurace podle požadavku
Instalace LAN klientů 1 100,- 2 750,- pro 5 stanic
Ostatní služby
Osazení síťové karty 110,- 230,- Instalace, nastavení a test bez instalace síťového SW
Instalace audio, video, LAN karty 270,- 750,- Instalace, nastavení a test s instalací ovladačů do OS
Instalace HD 210,- 560,- Včetně formátování a ovladačů, bez instalace operačního systému
Instalace CD-ROM 70,- 190,- Včetně formátování a ovladačů, bez instalace operačního systému
Práce na vývoji SW aplikací Indiv. 1 300,- Vývoj a testování aplikačního SW – Agenda, DantinHelpDesk
Práce na implementaci a údržbě SW aplikací Indiv. 1 300,- Implementace, úpravy podle požadavků zákazníka – Agenda, DantinHelpDesk
Rozšíření o paměť 110,- 230,- Osazení a test
Doplatek na on-site servisní zásah 850,- 850,- Příjezd technika, diagnostika, manipulace, pouze u carry-in záruky
Diagnostika závady 950,- 950,- Pouze u neopravitelných produktů
Rozbalení, manipulace s PC 90,- – – – Manipulace s obalem, vybalení PC
Doprava
cestovné – paušál Praha
14,-/km
250,-Kč
14,- / km
250,-Kč

* Hromadná instalace min. 10 shodně instalovaných PC nebo serverů prováděná v prostorách DATA Intertech.
Pro instalace většího rozsahu u zákazníka v denním objemu 5 a více hodin lze dohodnout individuální ceny.