Záruční servis hardwaru

Produkty IBM, Lenovo

Lenovo PC produkty

Záruka produktů vůči zákazníkovi vzniká datem předání do užívání – vyznačen na záručním listě. Opravu provádí pracovníci DATA Intertech.

Produkt Délka záruky Servis
Desktopy 36 měsíců On-site
Intelistation 36 měsíců On-site
Notebooky 12/36 měsíců Carry-in
Monitory 12/36měsíců Carry-in

Příslušenství – záruka 12 měsíců, příslušenství přebírá záruku produktu, je-li dodáno a nainstalováno přímo ve výrobním závodě. Platí i pro myš a klávesnici, jsou-li součástí dodávky produktu. Je-li příslušenství instalováno v serveru má stejnou dobu záruky jako server. Je-li příslušenství instalováno do serveru po předání serveru zákazníkovi, končí záruka příslušenství buď koncem záruky serveru, nebo koncem záruky příslušenství podle toho, který údaj končí později.

Během záruky poskytují AWSP (Autorizovaný servisní partner pro záruční opravy) nebo IBM záruční služby k zachování či obnovení normální činnosti PC produktů bez jakýchkoliv dalších poplatků od zákazníků mimo omezení uvedená na záručním listu.

IBM xSeries Servery 36 měsíců, On-site oprava pracovníky DATA Intertech
IBM pServer a iServery
Záruční servis je prováděn bezplatně přímo pracovníky IBM ČR na základě záručních podmínek po dobu 1 roku po prodeji zařízení uživateli. Nutnou podmínkou je vystavení záručního listu dodavatelem (Warranty card) a registrace produktu v databázi IBM. Záruční dobu lze rozšířit na 3 až 5 let po uzavření servisní smlouvy s IBM ČR (Maintenance – formou příplatku k ceně zařízení při jeho koupi).

Produkty Hewlett Packard

PC Produkty

Záruční servis je zajištěn přímo prostřednictvím autorizovaných servisních partnerů firmy HP za standardních podmínek výrobce. Informace a kontakt zajišťují obchodníci DATA Intertech.

Doplňky a periferní zařízení

DATA Intertech přebírá v rámci kompletace dodávek záruční podmínky výrobců a distributorů veškerých dodaných produktů a zajišťuje na tyto produkty záruční i pozáruční servis. Jedná se především o dodávky tiskáren, monitorů, síťových prvků a ostatních doplňků.

V rámci komplexního systémového servisu u zákazníka lze na základě servisní smlouvy převzít záruční servis značkových produktů zakoupených od jiných firem. Podmínky se stanoví individuálně pro účely konkrétní smlouvy.

Podmínky záručního servisu

On-site
Záruční opravy jsou v rámci záručních podmínek výrobce zařízení hrazeny včetně příjezdu technika na místo opravy a času potřebného ke znovuuvedení zařízení do provozu.

Carry-in

Zákazníci bez servisní smlouvy HotLine

1. Zákazník doručí vadné zařízení do DATA Intertech (DI) k opravě – musí sám identifikovat vadný celek (PC, kláv. monitor), dopravu si zajistí vlastními prostředky nebo kurýrem po předchozím objednání záruční opravy na příslušném formuláři a obdržení potvrzení opravy.
Při osobním převzetí předvede technik funkčnost v prostorách DI. Dopravu zpět kurýrem objednává a hradí zákazník, funkčnost testuje zákazník.
V případě neodstraněné závady (nebo opakování stejné závady bezprostředně po převzetí) zajišťuje DI dopravu k další opravě bezplatně.

2. Vadný celek vyzvedne kvalifikovaný technik DI u zákazníka – provede předběžnou identifikaci závady, zváží možnost opravy na místě (produkty IBM), příp. odveze do servisu DI, nebo příslušné autorizované opravny. Po obstarání náhradních dílů opraví zařízení u zákazníka, příp. po opravě doveze zpět k zákazníkovi a předvede funkčnost.
Doplatek na tento on-site servis je 850,- Kč za opravu jednoho zařízení (cesty pro identifikaci a opravu závady zařízení IBM, nebo odvoz vadné a přivezení opravené techniky ).