Virtualizace serverů a vytvoření záložního pracoviště

Zadání projektu

Zadáním projektu bylo vytvoření virtuální infrastruktury na platformě VMware pro provozování virtuálních serverů. Při realizaci by měly být maximálně využity zdroje stávající IT infrastruktury. Spolu s vytvořením platformy pro virtuální servery bude implementován disaster recovery systém, pro přesun těchto virtuálních serverů do záložní lokality.

V první fázi projektu se počítá s nasazením cca 20 virtuálních serverů s operačními systémy MS Windows 2008 R2. Je zde velký předpoklad pro další rozšíření tohoto počtu.

Představení společnosti

Společnost DATA Intertech s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 1991 bez účasti zahraničního kapitálu a od svého vzniku partnersky spolupracuje především s IBM ČR. Na trh s virtualizací vstoupila společnost zhruba před 4 lety a v současné době je držitelem statusu Enterprise partner společnosti VMware. Z této pozice nabízí společnosti DATA Intertech s.r.o. své služby především v oblasti virtualizace serverů, desktopů nebo aplikací, a to jak konzultační, tak implementační nebo z oblasti podpory již realizovaných řešení.

Představení klienta

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Po padesátileté přestávce způsobené druhou světovou válkou a komunistickým režimem byla znovu otevřena v roce 1993. Navázala tak na činnost pražské komoditní a akciové burzy založené roku 1871.

Definice problému

Problémem který bylo potřeba vyřešit, byla dosluhující hardwarová infrastruktura a nutnost konsolidace serverů z důvodu docházející prostorové kapacity serverovny. Druhým problémem byla nemožnost průběžného testování (z důvodů auditů) disaster recovery plánů pro přesun do záložní lokality.

Řešení

Řešením je nasazení produktů VMware vSphere 5, které umožní vytvoření stabilní platformy pro provozování konsolidovaných virtuálních serverů s možností centrální správy. Stávající fyzické servery budou převedeny do virtuálních a nové servery budou již instalovány přímo jako virtuální servery.

Použitý hardware

Celé řešení je postaveno na spolehlivých komponentech od společnosti IBM. Konkrétně byly použity servery IBM x3850 X5, které jsou přímo určeny pro potřeby virtualizace, především díky jejich možnostem rozšíření kapacity. Realizace nové SAN infrastruktury byla provedena na technologie fibre channel, byly použity IBM FC switche a storage subsystémy DS3524, které umožňují provádět mezi sebou replikaci dat, která je nezbytná pro funkčnost záložní lokality.

Propojení se záložní lokalitou bylo realizováno pomocí dvou nezávislých FC linek a dvou nezávislých ethernetových linek.

Použitý software

Nosným softwarovým pilířem celé infrastruktury jsou produkty z rodiny VMware vSphere 5. Především ESXi servery, jakožto hypervisory instalované na jednotlivých fyzických strojích a dále také VMware vCenter Server pro centrální management celé infrastruktury. Pro zajištění migrace do záložní lokality byl nasazen produkt VMware Site Recovery Manager, který umožňuje tvorbu automatizovaných a testovatelných plánů obnovy.

Mezi další softwarové vybavení můžeme zařadit licence MS Windows 2008 R2, pro které byl zvolen licenční model Datacenter, který umožňuje vytvářet neomezený počet virtuálních strojů nad danou zalicencovanou infrastrukturou.

Nastavení infrastruktury

Samotné nastavení a otestování funkčnosti celého řešení již probíhalo přímo na místě s klientem. Prvním krokem bylo nastavení hardwaru, a to především SAN a replikace diskových polí mezi primární a záložní lokalitou. Dále bylo provedeno kompletní nastavení vSphere infrastruktury, vytvořeny základní šablony pro nasazení dalších Windows serverů a také disaster recovery plány pro obnovu infrastruktury v záložní lokalitě.

Problémy při implementaci

Problémem, který se objevil při implementaci a působil problémy, byla různá latence mezi jednotlivými FC linkami do záložní lokality. Tento rozdíl latencí ve výsledku způsoboval problémy při replikaci dat. Problém byl nakonec vyřešen poskytovatelem propojení, tak že optimalizoval druhou FC linku.

Aktuální stav

Aktuální stav po realizaci projektu jsou 3 fyzické servery s nainstalovaným ESXi hypervisorem a disková storage v primární lokalitě a jeden ESXi a storage v záložní lokalitě. Síťové a datové spojení je realizováno plně redundantně.

Mezi hlavní přínosy, které kromě úspory energie, času administrátorů a nákladů na udržování hardwaru přináší virtualizace, patří:

  • Zvýšení dostupnosti aplikací
  • Rychlejší zálohování a obnova dat
  • Centralizovaná správa prostředí
  • Větší flexibilita při přidělování zdrojů
  • Lepší disaster recovery plány

Další rozvoj

V blízké budoucnosti se počítá s virtualizací dalších fyzických serverů a mělo by dojít k postupnému nahrazení všech fyzických serverů za virtuální.

Pro zlepšení možností správy v záložní lokalitě a navýšení kapacity záložní lokality se počítá s přidáním dalšího serveru a s vytvořením HA clusteru pro vysokou dostupnost a možnost živých migrací i v záložní lokalitě.

Celkové zhodnocení projektu

Projekt hodnotíme jako úspěšný. Rozpočet ani časové termíny nebyly překročeny a až na drobné problémy při implementaci probíhala celá realizace hladce. S klientem dále spolupracujeme, především při poskytování podpory nebo konzultací o dalším rozvoji.