Virtualizace

Pokud bychom chtěli definovat virtualizaci jako takovou, můžeme říct, že se jedná o oddělení zdrojů (CPU, operační paměť) od fyzických komponent. Tato abstrakce je základní myšlenkou virtualizace a konsolidace architektury ať už serverové nebo desktopové.

Existuje několik druhů virtualizace:

  • Emulace – Virtuální stroj simuluje celý hardware, dovoluje běh neupraveného OS hosta na zcela odlišném procesoru.
  • Plná virtualizace – Virtuální stroj simuluje dostatečné množství hardwaru tak, aby umožnil oddělený běh neupraveného OS hosta určeného pro stejný druh CPU. Právě tento typ virtualizace se využívá při konsolidaci. Do této kategorie také spadají produkty z rodiny vSphere od společnosti VMware.
  • Paravirtualizace – Virtuální stroj nemusí nezbytně simulovat hardware, ale místo toho (nebo navíc) nabízí zvláštní API, které může být použito jen z upraveného hostovaného OS.
  • Virtualizace na úrovni operačního systému – Virtualizuje se fyzický server na úrovni OS, což umožňuje běh více izolovaných bezpečných virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru.

Plná virtualizace

Plná virtualizace umožňuje souběžný běh několika virtuálních strojů (s neupravenými operačními systémy) vedle sebe paralelně na jednom fyzickém serveru. Hardware neboli zdroje jsou pro tyto virtuální servery simulovány hypervizorem. Zároveň tyto operační systémy běží na od sebe izolovaně, takže se navzájem nijak neovliňují.

Pro lepší představu je na obrázku vlevo klasická architektura (jeden fyzický server, jeden OS) a vpravo jeden fyzický server s virtualizační vrstvou a na něm několik virtuálních serverů, každý s vlastním OS.

O tom proč vůbec uvažovat o virtualizaci nebo konsolidaci serverů se můžete dozvědět více na stránce zabývající se právě důvody virtualizace. Z pohledu architektury pak máme dva základní přístupy, jak virtualizaci nasadit:

Hostovaná architektura

Tato architektura běží již nad nějakým instalovaným operačním systémem (Windows, Linux …) a využívá prostředky, které má k dispozici tento systém, proto také hostovaná. Tento typ nasazení je vhodný spíše pro personální použití a na testování aplikací než na konsolidaci serverů. Pokud bychom se bavili o produktech, které toto umožňují můžeme zmínit např. VMware Workstation nebo VMware Server.

Bare-Metal architektura

Už ze samotného překladu je jasné, že při tomto způsobu bude virtualizační vrstva (hypervizor) instalován přímo na „holé železo“ tedy přímo na fyzický server. Na fyzickém serveru tedy běží přímo nějaký hypervizor např. ESXi server od společnosti VMware a až do tohoto prostředí se instalují jednotlivé virtuální stroje s vlastními operačními systémy a aplikacemi. Právě tento typ nasazení je využíván pro serverovou virtualizaci. Rodinou produktů, která toto pokrývá jsou produkty řady vSphere.

Chcete vědět víc?

Zaujaly vás možnosti virtualizace? Chcete vědět více? Naváhejte nás kontaktovat na adrese vmware@intertech.cz, kde se vám budou věnovat naši certifikovaní odborníci a zodpoví Vám veškeré vaše dotazy nebo nejasnosti.