Proč virtualizovat?

Virtualizace se stala velice populární a žádanou službou, ať už se bavíme o virtualizaci serverové, virtualizaci na úrovni desktopů nebo aplikací. Proč bychom ale měli virtualizovat stávající infrastrukturu? A proč si vybrat zrovna VMware a jeho produkty z rodiny vSphere jako nasazované řešení? Zde je 5 důvodů, které by Vás měli přesvědčit virtualizaci nasadit nebo si ji alespoň vyzkoušet:

1. Je to zadarmo

Základní verze ESXi hypervizoru je poskytována VMwarem zadarmo. Existují tu sice určité limity, na které je potřeba myslet, ale každý si virtualizaci může vyzkoušet. Samozřejmě musíte zaplatit za licence operačních systémů, které budete virtualizovat (pokud je to třeba). Kromě ESXi serveru, který je zadarmo na neomezeně dlouhou dobu, společnost VMware nabízí i 60-ti denní trial verze všechny svých produktů. Před samotným nákupem produktu si tedy můžete řádně prověřit veškerou funkcionalitu a být si jistí, že nekupujete zajíce v pytli.

2. Snížení zátěže na IT oddělení

VMware vSphere snižuje citelně zatížení administrátorů IT oddělení. V běžné architektuře fyzických serverů byl jeden administrátor průměrně schopen spravovat 10 serverů, zatímco při přechodu na virtualizované prostředí tento poměr stoupne až na 30 serverů. Několik důvodů, proč tomu tak je:

  • Centrální konzole pro správu a přístup ke všem serverům
  • Rychlé připojování ISO obrazů, DVD nebo externích pevných disků z centrální konzole
  • Rychlejší nasazování nových serverů
  • Rychlejší možnosti správy zdrojů (RAM, CPU, diskový prostor)
  • Možnost přesouvat virtuální stoje mezi fyzickým, pro rychlejší a bezvýpadkovou údržbu

3. Redukce nákladů na IT infrastrukturu

S konsolidací fyzických serverů do virtualizovaného prostředí souvisí jedna velice příjemná věc – dojde ke značné úspoře elektrické energie, nákladů na chlazení serverovny, síťových portů a v neposlední řádě se uvolní prostor v racích. Proč tomu tak je? Více serverů (aplikací) totiž běží na méně fyzických serverech. To také mimo jiné znamená, že náklady spojené s maintenance serverů se sníží, protože se sníží celkový počet fyzických serverů. Praktické důsledky nasazení VMware vSphere můžeme vidět zde:

  • Zvýšení využití hardwarových zdrojů o 50%-70%
  • Snížení nákladů na obnovu infrastruktury o 40%
  • Snížení nákladů na provoz IT o 50-70%

4. Zvýšení dostupnosti aplikací

Již při základním nasazení 2 ESXi serverů nám VMware vSphere nabízí možnost jak minimalizovat plánované výpadky např. z důvodu údržby hardwaru. A to především pomocí funkcí jako je vMotion, která umožňuje přesouvat běžící virtuální servery mezi fyzickými servery (samozřejmě bez výpadku nebo dopadů na OS virtuálního serveru) nebo funkce Storage vMotion, která umožňuje přesouvat běžící stroje mezi různými LUNy na diskovém poli nebo mezi různými diskovými poli (opět bez výpadkově).

Pokud k tomu přidáme ještě cluster pro vysokou dostupnost nebo zrcadlení celých serverů pro 100% dostupnost máme ideální platformu pro provozování business-critial aplikací.

5. Rychlejší zálohování a obnova dat

Klíčovým při zálohování jsou snapshoty, tedy obrazy pevného disku a paměti v daném okamžiku. Už tato samotná funkcionalita nám dává možnosti, jak rychle obnovit, některé špatné aplikační změny (např. po instalací patche přestane fungovat aplikace), stačí se totiž pouze vrátit k obrazu, který jsme si před změnou aplikace vytvořili. Snapshoty se zároveň používají i při zálohování, kdy slouží k vytvoření konzistentního obrazu filesystému bez ovlivnění do operačního systému, který je potom zálohován.

Zaujaly vás možnosti virtualizace?

Chtěli byste si vyzkoušet nebo nasadit virtualizaci, ale máte spoustu otázek, které byste chtěli nejdříve zodpovědět? Neváhejte nám napsat na vmware@intertech.cz, rádi vám vaše nejasnosti vysvětlíme.