Virtualizace serverů

Virtuální server schéma

Obecně můžeme říct, že serverová virtualizace znamená instalace další programové vrstvy (hypervizoru) mezi hardware a operační systém. Tím je dosažena potřebná nezávislost zdrojů na fyzických komponentách serveru. Důsledkem je možnost provozovat více virtuálních strojů (operační systém + aplikace) na jednom fyzickém. Výpočetní zdroje tak mohou být lépe distribuovány. Mezi hlavní hráče v oblasti virtualizace serverů se řadí společnosti:

  • VMware – se svými produkty z rodiny vSphere
  • Microsoft – a jeho Hyper-V technologie
  • Citrix – který může nabídnout svůj XenServer

Přínosy virtualizace s VMware vSphere

Proč zvolit zrovna platformu vSphere od společnosti VMware? Především proto, že společnost VMware je technologický leader, největší a nejdůležitější hráč v oblasti virtualizace a cloud computingu. Některé z výhod, které Vám VMware vSphere přinese jsou:

Konsolidace serverů

Nenechte si přerůst počet serverů ve firmě přes hlavu. IT tu není od toho, aby Vám bránilo v dosažení obchodních cílů, ale právě naopak. Vaše IT by mělo podporovat dosažení Vašich obchodních cílů. Pokud zvirtualizujeme IT infrastrukturu znatelně snížíme náklady na provoz a uvolníme si ruce při výběru operačních systému, aplikací a hardwaru.

  • Snížení provozních nákladů na IT o 50% a snížení nákladů na energie o 80%. Tím dosáhneme každoročně velkých finančních úspor, které mohou být využity někde jinde.
  • Snížení času na nasazení nových serverů o 70%.
  • Snížení časů výpadků a zvýšení dostupnosti serverů, protože se můžeme spolehnout na integrovanou podporu business continuity a data disaster recovery.
  • Flexibilní možnost reakce na požadavky týkající se IT služeb. Zdroje již nejsou svázány s fyzickým hardwarem, proto je jejich rozdělování mnohem pružnější a efektivnější.
Konsolidace serverů schéma

Business continuity

Většina firem v současné době čelí problémům, jak zabezpečit běh svých kritických aplikací i případě neočekávaných událostí jakými je ztráta dat, výpadek hardwaru nebo dokonce celé serverovny s minimálním časem výpadku. Společnost VMware si je této věci vědoma, a proto nabízí cenově přijatelné a efektivní řešení business continuity, která je založená na třech základních pilířích:

Business continuity schema

  1. Vysoká dostupnost – pro zajištění nejvyšší dostupnosti nabízí VMware řešení, které v mnohém předčí klasické aplikační clustrování. High availability cluster od VMware nabízí automatické zotavení při chybě serveru a migrace běžících strojů pro eliminování plánovaných výpadků v případě údržby.
  2. Ochrana dat – Především jde o zjednodušení zálohování a obnovování dat a systémů virtuálních serverů. VMware poskytuje nejen nástroj pro zálohování a obnovu VMware Data Recovery. Navíc nabízí výrobcům zálohovacích softwarů API rozhraní, takže můžete používat svůj oblíbený software pro zálohování a využívat všech funkcí a výhod virtuálního prostředí.
  3. Disaster recovery – Využijte výhod výhod virtualizované infrastruktury a předcházejte krizovým scénářům. VMware nabízí možnost jak vytvářet a bez-zásahově testovat disaster recovery scénáře za pomoci Site Recovery Manageru a vSphere Replikace.

Zaujala Vás virtualizace serverů?

Rádi Vám poradíme nebo poskytneme naše služby v oblasti virtualizace serverů. Stačí se na nás jen obrátit vmware@intertech.cz