Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce

DATA Intertech s.r.o., Kateřinská 492/10, 12800 - Praha 2 (IČO: 45145971)

https://www.intertech.cz/kontakt/

dále jen ORGANIZACE


Informace jsou určeny pro následující kategorie subjektů osobních údajů:

 • fyzické osoby - nepodnikatele
 • kontaktní osoby zákazníka
 • návštěvníka webových stránek

Informace pro fyzické osoby - nepodnikatele

Jak poznám, že jsem fyzickou osobou - nepodnikatelem?

Naše podnikání se orientuje spíše na firemní klientelu (právnické osoby), případně podnikající fyzické osoby (OSVČ), přesto ve výjimečných případech mohou být našimi zákazníky i soukromé fyzické osoby, které do smluvního vztahu s námi vstupují jako nepodnikatelé. Zejména je to tak v případě poskytnutí služeb záručního servisu pro výrobky společnosti Lenovo.

Které osobní údaje zpracovává?

Identifikační a kontaktní údaje

Proč jsou moje osobní údaje zpracovávána?

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnosti ORGANIZACE používají?

ORGANIZACE může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování.

Jak se ORGANIZACE k mým osobním údajům dostává?

ORGANIZACE zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila ORGANIZACI (např. prostřednictvím webového formuláře na webové stránce ORGANIZACE, či předaných jinými technickými prostředky;

Za jakým účelem jsou data zpracovávána?

Účel zpracování:

 • odpověď na přijatou poptávku
 • nabídka vydaná
 • přijatá objednávka
 • dodání předmětu plnění
 • poskytnutí IT služby Servisní podpora
 • poskytnutí IT služby Servisní podpora - pomocí vzdálené pomoci uživateli
 • poskytnutí služby záručního servisu Lenovo
 • fakturace

 • Bližší popis: V případě že nás poptáte o dodávku hardware, software či služeb, zpracováváme některé nutné údaje pro účely výše tak, abychom Vám mohli uvedené plnění poskytnout. Vztah je smluvní, směřující ke smluvnímu ujednání, zpravidla formou prosté poptávky-nabídky-objednávky a dodání předmětu plnění (zboží či služby).
 • Právní základ: Plnění smlouvy se subjektem údajů, či úkony směřující k jejímu uzavřeníInformace pro Kontaktní osoby zákazníka

Jak poznám, že jsem kontaktní osobou zákazníka?

Zpravidla je to Váš zaměstnavatel, za kterého jednáte v běžných obchodních vztazích z titulu náplně Vaší práce, ať už jde o vztahy obchodní směřující k uzavření smlouvy mezi právnickými subjekty, její změně, rozšíření, nebo vztahy založené na plnění této smlouvy vyplývající z poskytování služeb, které jsou námi identifikovány dále.

Které osobní údaje zpracovává?

Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, uživatelské jméno

Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa

Proč jsou moje osobní údaje zpracovávána?

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnosti ORGANIZACE používají?

ORGANIZACE může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení ORGANIZACE jako obchodního partnera Vašeho zaměstnavatele a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • Oprávněný zájem

Jak se ORGANIZACE k mým osobním údajům dostává?

ORGANIZACE zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila ORGANIZACI (např. prostřednictvím webového formuláře na webové stránce ORGANIZACE, či předaných jinými technickými prostředky;
 • získá od Vašeho zaměstnavatele, který Vás určí jako kontaktní osobu.

Za jakým účelem jsou data zpracovávána

Účel zpracování:

 • odpověď na přijatou poptávku
 • nabídka vydaná
 • přijatá objednávka
 • dodání předmětu plnění
 • poskytnutí IT služby Servisní podpora
 • poskytnutí IT služby Servisní podpora - pomocí vzdálené pomoci uživateli
 • poskytnutí služby záručního servisu Lenovo
 • fakturace

Bližší popis: Za účelem realizace běžné obchodní činnosti ORGANIZACE pro zákazníky. Zpracování lze považovat za prováděné v rámci oprávněného zájmu správce, a to s přihlédnutím především k právu podnikat (Článek 26 - LZPS).

Mimo výše uvedené zájmy lze v rámci prováděných zpracování OÚ lze dále uvést následující:

Právnické osoby jsou umělé (fiktivní) právní útvary, odvozené od osob fyzických, zásadně vybavené právními způsobilostmi adekvátními osobám fyzickým. Pojetí právnických osob se v novém občanském zákoníku přiklonilo k dosavadnímu pojetí právnických osob na základě tzv. teorie fikce. Dle této teorie jsou jedině reálně existující osoby v právním smyslu osoby fyzické, neboť jen tělesná, fyzická, resp. biopsychologická existence umožňuje uznání osoby v právním smyslu. Nicméně, to neznamená, že by právnické osoby nevstupovaly do smluvních vztahů.

Vzhledem ke skutečnosti, že právnická osoba je uměle vytvořený útvar, který není způsobilý jednat sám, musí být vždy k právnímu jednání zastoupena, a to nejčastěji:

 • statutárním orgánem,
 • zaměstnanci a členy právnické osoby, a to v rozsahu obvyklém vzhledem ke svému zařazení nebo funkci.

Tyto osoby za právnickou osobu jednají na bázi zastoupení, jak plyne z ustanovení § 161 a násl. občanského zákoníku a jejich osobní údaje jsou tedy zpracovávány, ačkoli ony samy nejsou účastníky smluvního vztahu, tedy není možné zpracování provádět na základě právního titulu plnění smlouvy.

Získání a zpracování kontaktních údajů těchto osob je nezbytné pro podnikatelskou činnost správce, která zahrnuje i vstupování do smluvních vztahů s právnickými osobami.

Právní základ: Oprávněný zájem


Informace pro návštěvníka těchto webových stránek

Jak poznám, že jsem návštěvníkem webu?

Zobrazíte webovou stránku www.intertech.cz

Které osobní údaje zpracovává?

Identifikační údaje a kontaktní údaje.

Proč jsou moje osobní údaje zpracovávána

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnosti ORGANIZACE používají?

ORGANIZACE může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování.

Jak se ORGANIZACE k mým osobním údajům dostává?

ORGANIZACE zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila ORGANIZACI (např. prostřednictvím webového formuláře na webové stránce ORGANIZACE, či předaných jinými technickými prostředky;
 • Za jakým účelem jsou data zpracovávána

Účel zpracování:

Reakce na zprávu z webového formuláře

 • Bližší popis: Jednou z možností, jak se s námi spojit a poptat nás o naše služby, je vyplnit kontaktní formulář na webu ORGANIZACE, následně se Vám ozveme. Cílem ORGANIZACE je zabezpečení a ochrana získaných osobních údajů. Jsou používány různé zabezpečovací technologie a postupy, které pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zjištěním. Osobní údaje, které ORGANIZACE získá, prostřednictvím vyplněného kontaktního formuláře na tomto webu, jsou uloženy na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny u zpracovatele společnosti Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, se kterým naše společnost uzavřela zpracovatelskou smlouvu. Webnode neprovádí s daty včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech Webnode, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění ORGANIZACI.
 • Právní základ: Plnění smlouvy se subjektem údajů, či úkony směřující k jejímu uzavření

Účel zpracování:

Statistiky návštěvnosti a zobrazení webových stránek

 • Bližší popis:

shromažďuje informace o počítačovém hardware a software návštěvníků svých webových stránek. Tyto informace mohou obsahovat: IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, název domény, čas připojení a odkazující adresy na webové stránky. Tyto informace se používají pro provoz servisu, udržování kvality servisu, k opatření všeobecných statistik týkajících se používání stránek, pomáhají vytvořit a vydat obsah pro návštěvníky stránek nejdůležitější.

rovněž shromažďuje informace o stránkách, které zákazník na webových stránkách navštěvuje. Tato data o návštěvnosti jsou identifikována pouze pomocí jedinečného ID čísla, a nejsou nikdy spojena s osobními informacemi. Pokud někdo stránku navštíví, je na jeho počítač umístěna cookie (pokud zákazník cookies přijímá) nebo je cookie načtena, pokud zákazník stránku někdy předtím navštívil. Jednou z funkcí cookies je pomáhat ve sbírání statistik o návštěvě stránek popsaných výše.

Bližší informace o cookies.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Prohlášení k užití Google služeb

Na webu využíváme analytické služby Google. Anonymní údaje si služba Google přebírá automaticky. Více informací o způsobu zpracování Google služeb a možnosti jejich omezení se řídí podmínkami Google Inc.: Viz https://www.google.com/intl/cs/policies.

 • Právní základ: Souhlas

Informace společné pro všechny kategorie subjektu údajů

Jakým způsobem jsou moje data zpracovávána?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Která práva mohu uplatnit se zpracováním OÚ?

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.

3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

2. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Právo na přenositelnost údajů

1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

5. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?

Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních údajů, na jejichž základě jsme schopní Vás identifikovat. Jejich poskytnutí je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán Vámi a zda Vás dokážeme na základě Vámi poskytnutých informací identifikovat. Odpovíme Vám nejpozději do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce podle čl. 12 GDPR.

Jak dlouho jsou moje data zpracovávána?

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány. 

Komu je umožněn přístup k mým OÚ?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnost ORGANIZACE Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které ORGANIZACE spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty - naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.

Našimi dodavateli jsou zejména:

 • Výrobci, distributoři a dodavatelé hardware a software
 • Přepravní a kurýrní společnosti
 • Provozovatelé webových služeb Webnode a Google

Jsou moje údaje zpracovávány v zahraničí?

V rámci Evropského hospodářského prostoru ("EHP") platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield ("Štít soukromí").

Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome